Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide (PMI Chapter) - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,863
Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK® GuideАвтор: PMI Chapter


Короткое описание книги

Op dit moment is de PMBOK® Guide de de-facto standaard voor projectmanagement-professionals; het bevat de basisgebruiken op het gebied van projectmanagement voor elk bedrijf;Dit is de Nederlandse vertaling van de vierde druk (31 december 2008) van deze internationale bestseller over projectmanagement; meer dan 1 miljoen exemplaren van de PMBOK® zijn reeds verkocht;Ten opzichte van de derde druk is de inhoud consistenter en beter toegankelijk gemaakt, en aangepast aan de recente ontwikkelingen; de namen van de processen zijn vanaf nu grammaticaal consistent;Twee nieuwe processen zijn toegevoegd, Requirements collection en Stakeholder identification;De processen over het ontwikkelen van een Preliminary Scope Statement en Plan Scope zijn vervallen;Procurement is nu opgedeeld in vier processen (in plaats van zes).

Al meer dan 25 jaar is de Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) een onmisbare gids voor de projectmanagementwereld en al lange tijd mag deze niet ontbreken in de handbibliotheek van de projectmanager.

Deze vierde druk van de PMBOK® Guide is een continuering van de hoge kwaliteitsstandaard op het gebied van projectmanagement en opnieuw is het een standaard die eenvoudig te begrijpen en toepasbaar is.

In 1983 kwamen vrijwilligers van het Project Management Institute (PMI) voor het eerst bij elkaar om de Project Management Body of Knowledge te bespreken.

Vandaag de dag is PMBOK Guide de de-facto standaard voor projectmanagement professionals en is het een van de meest veelzijdige documenten voor alle grote industrieën.

De PMBOK Guide bevat de basisprincipes waarmee projectmanagers hun professie op een hoog niveau kunnen uitoefenen.

Inmiddels zijn meer dan twee miljoen exemplaren van de PMBOK guide in omloop.

Sinds de verschijning van de derde druk heeft PMI duizenden nuttige suggesties voor verbeteringen en verduidelijking van de inhoud ontvangen van projectmanagers over de gehele wereld.

Na een zorgvuldig reviewproces zijn deze verwerkt in deze vierde druk.

De vierde druk is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de wereld van projectmanagement.

Daarbij lag de nadruk op verbetering van de consistentie, duidelijkheid en leesbaarheid, voor een beter begrip en toepasbaarheid van de inhoud.

Verbeterde dataflowdiagrammen verduidelijken de relatie tussen de input en output van processen.

De processen zijn deels geoptimaliseerd of opnieuw opgezet.

Verder is aan deze vierde druk een appendix toegevoegd waarin een beschrijving wordt gegeven van de [key interpersonal skills] waarover een projectmanager dient te beschikken bij het managen van een project.

De PMBOK Guide weerspiegelt de samenwerking met en de kennis van actieve projectmanagers en verwoordt de basisprincipes van projectmanagement op een groot aantal terreinen.

Deze internationaal erkende standaard biedt projectmanagers de essentiële handvatten bij de uitoefening van hun professie zodat zij een bijdrage leveren aan waardecreatie voor de organisatie.Подробнее, скачать »
 
Сверху