Merevõim. Teejuht 21. sajandisse (Geoffrey Till) - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,865
Merevõim. Teejuht 21. sajandisse


Автор: Geoffrey Till


Короткое описание книги

Maakera on peaaegu kolme neljandiku ulatuses mereveega kaetud ja meri on seega inimkonna arengus alati kesksel kohal olnud.

Seda nii andide, transpordi, teabevahetuse kui ka strateegilise ülevõimu mõttes.

Geoffrey Tilli tunnustatud teos “Merevõim.

Teejuht 21.

sajandisse” on mõeldud laiale lugejaskonnale – tegev meremeestele, akadeemilistele uurijatele, merenduse õppuritele ja kõikidele, kellele pakub huvi merevõimu muutuv ja otsustav roll 21.

sajandil.

Raamatu koostamisel on kasutatud laia ringi eriala spetsialistide abi ja nõuandeid.

21.

sajandi maailm on globaliseerumise kui inimkonna arengu vältimatu etapi juba omaks võtnud.

Üha enam vaadeldakse maailma kui poliitiliselt ja majanduslikult üksteisega püsivalt seotud riikide ja piirkondade võrgustikku, millest sõltuvad nii maailma rahu kui heaolu.

Samas on globaliseerumine otseselt merega seotud protsess.

Just sellele tõdemusele ongi Geoffrey Tilli raamat üles ehitatud, kusjuures süüvitud on mereväe rolli rahvusvahelisse konteksti.

Tähelepanu on koondatud Hiina, Jaapani, India ja Ameerika Ühendriikide mereväe poliitikale maailma üldise mereväearengu kontekstis.

Samuti uuritakse tänapäeva merejõudude postmodernset tegevust, nagu korra tagamine, koalitsioonioperatsioonid ja mitmepoolne terrorismivastane võitlus.

viitseadmiral Tarmo Kõuts


Подробнее, скачать »
 
Последнее редактирование:
Сверху