Raspberry Pi. Receptury (Simon Monk) - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,866
Raspberry Pi. RecepturyАвтор: Simon Monk


Короткое описание книги

<p>Wyobra? sobie komputer o rozmiarach niewiele wi?kszych od karty kredytowej, posiadaj?cy ca?kiem spor? moc obliczeniow?, pracuj?cy pod kontrol? systemu Linux i kosztuj?cy grosze.

Tak, taki sprz?t istnieje naprawd?! Mowa o <strong>Raspberry Pi </strong> urz?dzeniu zaprojektowanym z my?l? o nauce programowania dla dzieci, ktre sprawdzi?o si? w wielu zastosowaniach i odnios?o ogromny sukces na rynku komercyjnym jako serwer WWW, odtwarzacz filmw oraz platforma do budowy niezwyk?ych projektw elektronicznych.

Brzmi intryguj?co?</p><p>Otwrz t? ksi??k? i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie mo?liwo?ci Raspberry Pi.

St?d dowiesz si? wszystkiego o budowie i mo?liwo?ciach tego urz?dzenia.

Po lekturze kolejnych rozdzia?w pod??czysz Pi do sieci zarwno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz z??cza GPIO.

Ponadto poznasz podstawy j?zyka Python i zobaczysz, jak zastosowa? go w Pi.

Po lekturze tej ksi??ki b?dziesz umia? samodzielnie sterowa? sprz?tem elektronicznym i silnikami oraz zbiera? dane z czujnikw r?nego typu.

Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? dla ka?dego posiadacza tej niezwyk?ej platformy! </p><p><strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong></p><ul> <li>rozpoczniesz prac? z Raspberry Pi,</li> <li>pod??czysz Raspberry Pi do sieci,</li> <li>b?dziesz pracowa? w ?rodowisku opartym na systemie Linux,</li> <li>skorzystasz z gotowych aplikacji przeznaczonych dla Raspberry Pi,</li> <li>b?dziesz sterowa? prac? elektroniki pod??czonej do z??cza GPIO,</li> <li>poznasz zagadnienia dotycz?ce sterowania za pomoc? Raspberry Pi prac? r?nych silnikw,</li> <li>rozpoczniesz prac? z prze??cznikami, blokami klawiszy i innymi cyfrowymi urz?dzeniami wej?ciowymi,</li> <li>wykonasz r?ne pomiary za pomoc? czujnikw pod??czonych do Raspberry Pi,</li> <li>pod??czysz do Raspberry Pi r?ne wy?wietlacze mi?dzy innymi matryce diodowe,</li> <li>stworzysz dynamiczne projekty korzystaj?ce z mo?liwo?ci Arduino i Raspberry Pi.

</li></ul><p><br /><strong>Twj przewodnik po platformie Raspberry Pi!</strong></p>

Подробнее, скачать »
 
Сверху